Size: 15" x 6" Price: $125.00

 

 

 

 

 

 

FA-6 Mantis